ОборудванеPlanmeca Proline XC

Дигитален ортопантомограф
Намалява до 50% дозата на облъчване в сравнение с конвенционалните ортопантомографи.
Дава чист и ясен образ на зъбите и челюстите.
За да се получи акуратна и точна панорамна рентгенография, формата на фокалния слой на апарата трябва да следва действителната анатомия на пациента. Апаратурата Planmeca Proline XC следва научно определената форма на зъбните дъги и челюсти на пациента, в резултат на което рентгенографиите са с ясно, чисто и най – високо клинично качество.


PLANMECA Proline XC има доказани възможности за отлично панорамно изобразяване, които са лесни за използване във всяка,  дентална практика.
Рентгенографските изследвания от всички видове са бързи и лесни за изпълнение. Това е възможно благодарение на:
- Отворен и лесен достъп до пациента.
- Удобно и стабилно позициониране на пациента.
- Страничен достъп до пациента и отворен изглед за лесно и прецизно позициониране на пациента.
- Автоматично позициониране на апарата.
Тройна лъчева лазерна система на апарата за прецизно позициониране на пациента според анатомичните му особености.
Графичен потребителски интерфейс за интуитивно избиране на програмата за експозиция и параметрите.
Чрез директно цифрово записване на образа е възможно диагностициране незабавно след експозицията.

 
Страничното влизане
позволява лесен достъп до рентгеновия апарат на всякакъв вид пациенти.
Експонацията може да бъде направена както на прави, така и на седнали пациенти.

Пациентът има възможност да вижда наоколо, което е много важно, особено за малките пациенти, за да са спокойни когато виждат своите придружители по време на цялата процедура.

 


Цветният дисплей има графичен потребителски интерфейс, който направлява оператора с ясни символи.

Опциите за експозиция са логически групирани и лесни за изпълнение. Това прави избора лесен и позволява на оператора да се концентрира върху позиционирането на пациента и комуникацията с него.
Важната информация е показана на главния дисплей.
Графичният интерфейс за потребителя напълно автоматично маркира ОПГ и принтира, с информация, която е важна за идентифициране на пациента на снимката.
По този начин снимките могат да бъдат принтирани по-късно.Панорамна рентгенография - възрастен
 
Панорамните рентгенографии са анатомически правилни и точни. Фокалния слой следва научно измерените форми на човешката челюст, което дава образи с чисто високо клинично качество. Образа е кристално чист дори в инцизивната област.


Панорамна рентгенография - детска
 
Педиатричната програма автоматично избира намалена област на експонация. Това дава 20% по-ниска доза за пациентите, без загуба на диагностична информация.
Областта на експонация може да бъде намалена, като се облъчи само интересуващата ни, с вертикална сегментираща програма: 1/3 ОПГ и 2/3 ОПГ.
С лесен избор на главното меню, дозата на пациента може да бъде намалена до 80% в сравнение с нормалната ортопантомография. Това е много удобно и полезно, особено в случаите когато се налага повторна снимка в същата област.Панорамна рентгенография - 1/3 частичнаПанорамна рентгенография - 2/3 частичнаПанорамна рентгенография - 2/3 частична 


 

Темпоромандибуларни стави
Автоматичната двойна ТМС програма дава страничен образ на затворени и отворени ТМС в една рентгенография. Процедурата за правене на такава рентгенография е лесна за изпълнение. Изобразяването е директно, ясно и разбираемо, и дава възможност за диагностициране с един поглед.
 

Цефалометрия – лицева
Цефалометричното изобразяване е по-лесно и точно от когато и да било преди.
- Лесно позициониране на главата на пациента
 

Цефалометрия - профил

 

 
- Софтуера Planmeca Romexis, комбиниран с широкия и динамичен обхват на цифровия сензор прави добре видими меките тъкани.
Образа може да се вижда със и без филтър, т.е. с меки тъкани и без меки тъкани.

 


Ако изберем цефалометричен образ, апаратът автоматично се наглася за правене на такава експозиция и избира подходящия колиматор.

Функционалният и лесен за използване позиционер гарантира точна позиция на всички цефалометрии.
Позиционерите са трайни, хигиенични, изработени от специален материал - напълно прозрачни за рентгеновите лъчи.
Дигиталният цефалометричен скенер сканира главата на пациента хоризонтално с тесен рентгенов лъч. Това дава по-ниска ефективна доза за пациента отколкото при обикновените цефалометрии.

Дизайнът на Planmeca дава невероятна пластичност във формите на образа с размери 27 Х 23 см.


 


Рентгенография - синуси 
Рентгенов апарат 
Planmeca intra -  зъбен кугел

Оперира с висока честота.
Дава възмажност за:
- Редуциране на радиационната доза до 4 пъти.
- Кристално чист и равномерно контрастен образ.
- Възможност за предоставяне на образа на различен носител.
Със своите осем възможности за избор на киловолти, апаратът дава свобода на избора, с което осигурява възможно най-добър контраст на образа за всякакви диагностични нужди и анатомични особености.


 


 
PLANMECA ROMEXIS
е цялостен дентален софтуер, който има следните дентални образи:
  • интраорален,
  • цефалометричен,
  • панорамен,
  • интраорално видео
  • и снимки.
С всички възможности за управление на образа се увеличава диагностичната стойност на рентгенографията.
Може да се принтира на плака или хартия, или да се сложи в друга програма. Може напълно да интегрира дигиталния образ на пациента с други клинични данни.


PLANMECA PROMAX 3D
е последно поколение система, с която могат да бъдат направени всички възможни лицево-челюстни изследвания – панорамни, цефалографски и 3D. Наличието на различни обеми на реконструкции, както и на така нареченото съединяване на обеми, дава възможност за получаване на максимална информация за анатомията на пациента.

Дигиталният сензор на системата обхваща цялата дентална област, давайки изключително детайлна и точна информация за горна и долна челюст. Това прави снимките с Planmeca ProMax 3D много удобни при диагностика и лечение в сферата на: ортодонтия, пародонтология, имплантология, лицево челюстна хирургия и  ендодонтия.


Selectively Compliant Articulated Robot Arm (SCARA)
Уникална патентована технология Selectively Compliant Articulated Robot Arm (SCARA) премахва ограниченията при механичното сканиране на пациента чрез роботизирано „С-рамо“ с три центъра на ротация. Формирането на фокусния слой се базира на научни данни за формата на човешката челюст и, чрез предварителна настройка на софтуера, практически може да бъде описана всяка челюст.

Cone Beam Volumetric Tomography (CBVT)
За получаване на изображенията Planmeca използва т. нар. технология Cone Beam Volumetric Tomography (CBVT), чрез която се постига значително намаляване на дозата на облъчване за пациента в сравнение с атернативни методи на изследване.Лесно и бързо управление = бързо обслужване на клиентите

Друга уникалната технология на Planmeca е програмата „Автофокус“, която използва специален алгоритъм за позициониране на предните зъби във фокусния слой. За постигане на равномерно контрастно изображение Planmeca ProMax 3D използва динамичнен контрол на експозицията (Dinamic Exposure Control), при който едновременно се настройват параметрите на лъчението и чувствителността на сензора за елиминиране на области с почерняване или недоекспониране.