За Центъра


За Центъра

Център за рентгенова диагностика
е първият частен стоматологичен рентгенов кабинет в Бургас, открит на 29.01.2004 г.


Той е модерна, специализирана, дигитална, дентална рентгенова лаборатория. Центърът е първият в Бургас, който започва да работи с дигитална рентгенова апаратура. Оборудването е изцало на водещата финландска фирма Planmeca. Инсталираната техника отговаря на всички изисквания на стандартите на Европейски съюз и нормативната база за рентгенова апаратура на Министерство на здравеопазването на Република България.


При нас пациентите получават:

За удобство на пациентите и денталните лекари, Центърът разполага с три рентгенови кабинета:

                гр. Бургас, ул."Княз Борис I" № 2, ет.1, кабинет 3
Кабинетът разполага с 3D скенер, ортопантомограф, цефалостат и зъбен кугел.  Рентгеновата апарутара, предоставя възможност за:

     3D ТОМОГРАФИЯ
     С интелигентният мултифункционален рентгенов скенер - ProMax 3D - classic, могат да се правят следните 3D рентгенографии:
  Софтуерът за преглед и работа с цифровите изображения, се предоставя безплатно, заедно с направените изследвания, записани на CD/DVD.

     2D РЕНТГЕНОГРАФИИ
Цифровите изображения се генерират в JPG, TIFF или DICOM формат. В зависимост от желанието на денталния лекар или пациента, резултатите могат да бъдат дадени, на рентгенов филм/плака или в електронен вариант.

              гр. Бургас, ул."Цар Симеон I" № 58
Кабинетът разполага с ортопантомограф, цефалостат и зъбен кугел. Рентгеновата апарутара, предоставя възможност за:

      2D РЕНТГЕНОГРАФИИ
Цифровите изображения се генерират в JPG, TIFF или DICOM формат. В зависимост от желанието на денталния лекар или пациента, резултатите могат да бъдат дадени, на рентгенов филм/плака или в електронен вариант.

             гр. Бургас, к-с "Меден рудник", бл. 383
Кабинетът разполага с ортопантомограф и зъбен кугел. Рентгеновата апарутара, предоставя възможност за:
Цифровите изображения се генерират в JPG, TIFF или DICOM формат. В зависимост от желанието на денталния лекар или пациента, резултатите могат да бъдат дадени, на рентгенов филм/плака или в електронен вариант.

  

В близост до всеки кабинет има паркинг.
Кабинетите могат да бъдат намерени тук
 

Рентгеновите лаборанти на „Център за рентгенова диагностика” са опитни професионалисти, които възпроизвеждат прецизно изискванията на лекарите, за да им помогнат максимално в процеса на диагностика и лечение.

Кабинет 1
За Центъра
За Центъра
За Центъра
За Центъра
За Центъра
За Центъра
За Центъра
За Центъра
За Центъра
За Центъра
За Центъра
За Центъра

Кабинет 2
За Центъра
За Центъра
За Центъра
За Центъра
За Центъра
За Центъра
За Центъра
За Центъра
За Центъра
За Центъра
За Центъра
За Центъра

Кабинет 3
За Центъра
За Центъра
За Центъра
За Центъра
За Центъра
За Центъра
За Центъра
За Центъра
За Центъра
За Центъра
За Центъра
За Центъра