Защита на личните данни


Лични данни се събират чрез тази интернет страница и обработват единствено за нуждите на предоставянето на електронни административни услуги, при строго спазване на изискванията на Закона за електронното управление и Закона за защита на личните данни.