За Центъра


За Центъра

Център за рентгенова диагностика
е първият частен стоматологичен рентгенов кабинет в Бургас, открит на 29.01.2004 г.


Оборудван е с ортопантомограф, цефалостат и зъбен кугел на водещата финландска фирма PlanmecaПрез април 2011 г. апаратурата е изцяло обновена с дигитална техника на същата фирма.
Център за рентгенова диагностика е модерна, специализирана, дигитална, дентална рентгенова лаборатория, разположена в центъра на гр. Бургас, на 100 м. от храма "Св. св. Кирил и Методий". 
Лабораторията е първата в Бургас, която е започнала да работи с дигитални стоматологични рентгенови апарати.

На 01.10.2009 г. открихме втори рентгенов кабинет в ж.к. "Меден Рудник".


На 14.10.2015 г. открихме нов кабинет в центъра на град Бургас (ул. "Княз Борис I" № 2), оборудван с изцяло нова апаратура на финландската компания Planmeca, включваща:
   Интелигентен мултифункционален рентгенов скенер - ProMax 3D - classic, с който
могат да се правят следните 3D рентгенографии:

   Oртопантомограф - OПР

   Телерентгенограф - ТРГ


   Високочестотен дентален кугел с микропроцесорно управление ProX.

Инсталираната техника отговаря на всички изисквания на стандартите на Европейски съюз и нормативната база за рентгенова апаратура на Министерство на здравеопазването на Република България.

Кабинетите могат да бъдат намерени тук.

При нас пациентите получават:

  • Бързо и компетентно обслужване в комфортна обстановка и на достъпна цена.
  • Максимална защита срещу облъчване
  • Гарантирано високо качество на образа, получено при минимална доза облъчване
  • Обслужване от екип на висококвалифицирани, опитни и отзивчиви специалисти
  • Ние инвестираме във висококачествена, модерна дигитална апаратура
  • Рентгеновите кабинети се намира на 5 минути от голям паркинг.
Инсталираните дигиталните рентгенови апарати Planmeca предоставят възможност за:
2D РЕНТГЕНОГРАФИИ
3D ТОМОГРАФИЯ
Цифровите изображения се генерират в JPG или TIFF формат (2D) и DICOM (3D). Софтуерът за преглед и работа с цифровите изображения се предоставя безплатно заедно с направените изследвания (записан на CD) или отделно, при поискване.
В зависимост от желанието на лекаря, изображенията могат да се отпечатат и върху плака или хартия.


Рентгеновите лаборанти на „Център за рентгенова диагностика” са опитни професионалисти, които възпроизвеждат прецизно изискванията на лекарите, за да им помогнат максимално в процеса на диагностика и лечение.

Кабинет 1
За Центъра
За Центъра
За Центъра
За Центъра
За Центъра
За Центъра
За Центъра
За Центъра
За Центъра
За Центъра
За Центъра
За Центъра

Кабинет 2
За Центъра
За Центъра
За Центъра
За Центъра
За Центъра
За Центъра
За Центъра
За Центъра
За Центъра
За Центъра
За Центъра
За Центъра

Кабинет 3
За Центъра
За Центъра
За Центъра
За Центъра
За Центъра
За Центъра
За Центъра
За Центъра
За Центъра
За Центъра
За Центъра
За Центъра